საკონტაქტო ინფორმაცია

ინფორმაციისათვის მიმართეთ სს”გრინდეკსის”
წარმომადგენლობას საქართველოში.

მისამართი: თბილისი, ბესიკის ქ.4, ოფისი 611.
ტელ: +99532 2995805